ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ธันวาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 58 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 58 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 56 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 55 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 54 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 53 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 51 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 51 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 50 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 49 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 48 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 47 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 47 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 47 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนเซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 44 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 43 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 38 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 38 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 37 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 34 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 33 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 32 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 31 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 31 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 30 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 29 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 29 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 28 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 28 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 27 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 26 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 25 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 22 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 20 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 18 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 18 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนเขาวงวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 18 เข้าร่วม 46  
49 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 18 เข้าร่วม 46  
50 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 17 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 16 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 15 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 15 เข้าร่วม 52  
54 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 15 เข้าร่วม 52  
55 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 13 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 13 เข้าร่วม 55  
57 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 11 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 8 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 7 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 6 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน