ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ธันวาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 57 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 56.5 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 56.5 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 55.5 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 55 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 37 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 37 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 36.6 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 36.5 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 36 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 36 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 36 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 36 เข้าร่วม 13  
17 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 36 เข้าร่วม 13  
18 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 35.5 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 35.5 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 35.5 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 35.5 เข้าร่วม 18  
22 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 35.5 เข้าร่วม 18  
23 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 35.5 เข้าร่วม 18  
24 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 35.5 เข้าร่วม 18  
25 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 35 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 34.5 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 34.5 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 34.5 เข้าร่วม 26  
29 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 34.5 เข้าร่วม 26  
30 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 34 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 34 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 34 เข้าร่วม 30  
33 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 34 เข้าร่วม 30  
34 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 33.5 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 33 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 32.5 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 32.5 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 32 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 32 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 32 เข้าร่วม 38  
41 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 32 เข้าร่วม 38  
42 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 32 เข้าร่วม 38  
43 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 31.5 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 31 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 31 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 31 เข้าร่วม 44  
47 โรงเรียนพังงูพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 30.5 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 30.5 เข้าร่วม 47  
49 โรงเรียนนาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 30 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 29.5 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนเซิมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 29 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 28.5 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 28.5 เข้าร่วม 52  
54 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -  
55 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน