ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ธันวาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 91.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90.1 ทอง 6  
7 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90.1 ทอง 6  
8 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89.8 ทอง 9  
10 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89.6 ทอง 10  
11 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.6 ทอง 10  
12 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.6 ทอง 10  
13 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89.5 ทอง 13  
14 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.5 ทอง 13  
15 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.3 ทอง 15  
16 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.1 ทอง 16  
17 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.1 ทอง 16  
18 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89.1 ทอง 16  
19 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.1 ทอง 16  
20 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89 ทอง 20  
21 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง 20  
22 โรงเรียนเก่าขามวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.5 ทอง 22  
23 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.2 ทอง 23  
24 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 24  
25 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 24  
26 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 24  
27 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.8 ทอง 27  
28 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.8 ทอง 27  
29 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87.8 ทอง 27  
30 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.3 ทอง 30  
31 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.1 ทอง 31  
32 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.1 ทอง 31  
33 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.1 ทอง 31  
34 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.1 ทอง 31  
35 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87 ทอง 35  
36 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.8 ทอง 36  
37 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.5 ทอง 37  
38 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.5 ทอง 37  
39 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.3 ทอง 39  
40 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.3 ทอง 39  
41 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.3 ทอง 39  
42 โรงเรียนจริยานุสรณ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.1 ทอง 42  
43 โรงเรียนประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.8 ทอง 43  
44 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.8 ทอง 43  
45 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.6 ทอง 45  
46 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลนุสรณ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.6 ทอง 45  
47 โรงเรียนกุดเรือคำวิทยาคาร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.5 ทอง 47  
48 โรงเรียนพอกพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.5 ทอง 47  
49 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.5 ทอง 47  
50 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 50  
51 โรงเรียนปากชมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.8 ทอง 51  
52 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84.8 ทอง 51  
53 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.8 ทอง 51  
54 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.1 ทอง 54  
55 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 55  
56 โรงเรียนเซิมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง 55  
57 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.6 ทอง 57  
58 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.3 ทอง 58  
59 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  
60 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน