ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ธันวาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89 ทอง 4  
7 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88 ทอง 7  
10 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 7  
11 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 7  
12 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 7  
13 โรงเรียนธงธานี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87 ทอง 13  
15 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 13  
16 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 13  
17 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง 13  
18 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง 13  
19 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 13  
20 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86 ทอง 20  
21 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 20  
22 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 20  
23 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86 ทอง 20  
24 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 20  
25 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 20  
26 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 20  
27 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 27  
28 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85 ทอง 27  
29 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 27  
30 โรงเรียนโนนกอกวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง 27  
31 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 31  
32 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 31  
33 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 31  
35 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 31  
36 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 31  
37 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 31  
38 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 38  
39 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง 38  
40 โรงเรียนมหาวิชานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 38  
41 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง 38  
42 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 38  
43 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 43  
44 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 43  
45 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 43  
46 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง 43  
47 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง 43  
48 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง 43  
49 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง 43  
50 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81 ทอง 50  
51 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81 ทอง 50  
52 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81 ทอง 50  
53 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81 ทอง 50  
54 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 50  
55 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 55  
56 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 55  
57 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 55  
58 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง 55  
59 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 55  
60 โรงเรียนแตลศิริวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 55  
61 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน