ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ธันวาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.07 ทอง 11  
12 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.06 ทอง 12  
13 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.04 ทอง 13  
14 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.03 ทอง 14  
15 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.01 ทอง 15  
16 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 16  
18 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.08 ทอง 18  
19 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.05 ทอง 19  
20 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.03 ทอง 20  
21 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.01 ทอง 21  
22 โรงเรียนเสนางคนิคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.09 ทอง 23  
24 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.08 ทอง 24  
25 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.07 ทอง 25  
26 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.06 ทอง 26  
27 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.05 ทอง 27  
28 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.04 ทอง 28  
29 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.03 ทอง 29  
30 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.02 ทอง 30  
31 โรงเรียนสะแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.01 ทอง 31  
32 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80 ทอง 32  
33 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 32  
34 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 32  
35 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 32  
36 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80 ทอง 32  
37 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 32  
38 โรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 32  
39 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 32  
40 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง 32  
41 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 32  
42 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 32  
43 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 32  
44 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 32  
45 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 32  
46 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 32  
47 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 32  
48 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 32  
49 โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 32  
50 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 32  
51 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 32  
52 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 32  
53 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80 ทอง 32  
54 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 32  
55 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 32  
56 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80 ทอง 32  
57 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 32  
58 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 32  
59 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 32  
60 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 32  
61 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 32  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน