ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ,แก่นนครวิทยาลัย ,กัลยาณวัตร ,นครขอนแก่น และโรงเรียนขามแก่นนคร
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2556

กลุ่ม : สพม.25 กลุ่ม 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.33 เงิน 7  
9 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69.33 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.33 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนประสิทธิ์ธรรมสาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน