เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
1 พ.ย. 2556
2 พ.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

***ประกาศ***
ศูนย์แข่งขันสหวิทยาเขตวังสะพุง-ภูผาหินงาม สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้แล้วนะครับที่เมนูหลักด้านซ้ายมือ ชื่อ พิมพ์เกียรติบัตร แล้วเลือกรายการที่แข่งขัน

 
 

ประกาศจากศูนย์การแข่งขันที่ 2 สหวิทยาเขตวังสะพุง-ภูผาหินงาม สพม.19
****ประกาศเพิ่มเติม

   กลุ่มสาระศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ม.ต้น, ม.ปลาย
    @ รายการต่อไปนี้
     1) การแข่งขัน ศิลปสร้างสรรค์
     2) การแข่งขันวาดภาพระบายสี
     3) การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
     4) การวาดภาพลายเส้น
     5) การแข่งขันประติมากรรม

       กำหนดห้วข้อเรื่อง  จับสลากในวันแข่งขันจากหัวข้อเรื่อง    ต่อไปนี้   (1) สิ่งแวดล้อม  (2) ความพอเพียง  (3) อาเซียน
    @ รายการแข่งขันภาพไทยประเพณี ม.ต้น, ม.ปลาย             หัวข้อเรื่อง ตามประเพณีของไทย เรื่องใดก็ได้
    @ รายการแข่งขันภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.ต้น, ม.ปลาย หัวข้อเรื่อง เป็นภาพจับ เช่น รามเกียรติ์ ,พุทธประวัติ, พระเวชสันดร ฯลฯ
      สาระดนตรี  การแข่งขันทุกกิจกรรมรายงานตัวหลังเวลาแข่งขัน 15 นาทีถือว่าสละสิทธิ์

***แผนที่สนามแข่งขัน***

 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 

ประกาศ*****

สพม.19 กลุ่ม 2 สหวิทยาเขตวังสะพุงและสหวิทยาเขตภูผาหินงาม กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2556

***ทุกโรงเรียนตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน  วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

1.รายชื่อนักเรียน
2.รายชื่อครูผู้ฝึกสอน
3.รูปถ่ายนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน

*** ขอเรียนเชิญ คณะกรรมการทุกกิจกรรมเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ในวันที่ 25 ตุลาคม 2556  เวลา  09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนศรีสงครามวิทยา


******* ประกาศ*****

ปิดลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สหวิทยาเขตวังสะพุง-ภูผาหินงาม สพม. 19

(รูปภาพสามารถ update ภายหลังได้)

ทุกโรงเรียน สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวกรรมการ นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนได้

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ภาพงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66
ประกาศผลโรงเรียนที่เข้ารอบโครงการ Thailand Go Green ปี 2559
กำหนดการจอดรถรับ-ส่ง นักเรียน สนามแข่งขันดนตรีไทยและประสานเสียง
ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ การเดินทางเข้าร่วมแข่งขันสาระนาฏศิลป์
แผงผังสถานที่ของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
facebook ใช้ในงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
กำหนดการเวลาเข้า-ออก ภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
[แก้ไข รอบ2] รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนปากเกร็ด
กำหนดการพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖
รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ใช้ในการแข่งขัน กิจกรรมงานออกแบบเครื่องใช้ด้วยคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
การแข่งขันประสานเสียง
แบบสำรวจข้อมูลที่พักการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 29
แผนที่ไปสนามแข่งโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 17
จำนวนทีม 861
จำนวนนักเรียน 1,958
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,207
จำนวนกรรมการ 764
ครู+นักเรียน 3,165
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,929
ประกาศผลแล้ว 161/301 (53.49%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน
Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/modules/index/mod_stats.php on line 90
สัปดาห์นี้ 21
สัปดาห์ที่แล้ว 32
เดือนนี้ 148
เดือนที่แล้ว 309
ปีนี้ 3,170
ทั้งหมด 137,349