เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
14 พ.ย. 2556
15 พ.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 3.แนวปฏิบัติ การขอแก้ไขชื่อ-นามสกุลไม่ถูกต้อง(ประเภทเดี่ยว) เฉพาะแก้ไขชื่อ-นามสกุลไม่ถูกต้อง ซึ่งในระบบแก้ไขไม่ได้ ให้ ยื่นแบบคำขอ ระหว่างวันที่ 12-25 พ.ย. 2556 ส่งมาที่ E-mail = sillapaesan.sm@gmail.com 
4.โรงเรียนที่ขอแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัวแล้ว ให้รออนุมัติระหว่างวันที่ 13-30 พ.ย. 2556 

 
 
ประกาศระดับภาค
 [ขยายเวลาการขอแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัว]  
[ถึงวันที่ 30 พ.ย. 56 เท่านั้น]
ให้ดำเนินการ ขอแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัวในระบบเว็บไซต์
หลังจากนั้น คณะกรรมการจะดำเนินการพิมพ์เอกสารการแข่งขัน
 
  ให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลที่ระดับภาค ที่ http://sillapa63.net/ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เข้าระบบโรงเรียน โดยใช้รหัสผ่านเดิมในระดับเขต แล้วไปที่เมนู แก้ไข+เปลี่ยนตัว  พร้อมกับมีเอกสารหลักฐาน ด้วย และหากมีรายการตกหล่น ให้แจ้ง ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ภายในวันนี้ถึง 19 พ.ย. 56 ได้ที่ 0821072895  kroowaiwai@hotmail.com  
  วันจันทร์ ที่ 18 พ.ย. 56 จะทำการโอนข้อมูล หลังจากโอนข้อมูลเข้าระดับภาคแล้ว ให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบว่ามีรายการตกหล่นอะไร หากตกหล่นให้รีบแจ้งด่วนภายในวันที่ 18 พ.ย. 56 ด่วน  
  ประกาศ ปิดระบบ สพม.27 เพื่อโอนข้อมูลเข้าระดับภาค
ภายใน วันจันทร์ ที่ 18 พ.ย.56
การแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล สามารถเปลี่ยนแปลงในระดับภาคได้โดยให้ดูที่ระดับภาคว่าแก้ไขได้ถึงช่วงเวลาใด และมีหลักฐานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไร เว็บไซต์ระดับภาคอีสาน ที่ http://www.sillapa63.net/


... ไวยวิทย์
 
 

เปิดให้โหลดเกียรติบัตรแล้ว
 
 
 
  ประกาศจากฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน

ให้ทุกโรงเรียนในโซนที่ 1 ติดต่อรับใบเสร็จรับเงินค่าสนับสนุนรายหัวนักเรียนในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ได้ที่ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสตรีศึกษา
 
  เปิดให้โหลดบัตรประจำตัว 11 พ.ย. 2556
ให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันทุกคน  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน เป็นลักษณะบัตรห้อยคอ เพื่อแสดงตนตอนลงทะเบียน และขณะแข่งขัน หากไม่มีบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันแสดงให้เห็นชัดเจน จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องแข่งขัน


... ไวยวิทย์
 
 

หนังสือคำสั่ง เอกสาร Download

เรื่อง : (เพิ่มเติม) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานฯ กลุุ่มที่ 1   
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 1
เนื้อหา : ตามสิ่งที่แนบมา
กลุ่มงาน/ฝ่าย : นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
แนบไฟล์ : 
[]20131111133441.doc]

หนังสือคำสั่ง เอกสาร Download

เรื่อง : คำสั่ง สพม.27 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ฯ กลุ่ม 1   ด่วนที่สุด 
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.27 กลุ่ม 1
เนื้อหา : สั่ง สพม.27 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 27 ศ กลุ่มงาน: คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ที่ 385 / 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 และตารางสถานที่แข่งขัน
กลุ่มงาน/ฝ่าย : นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
แนบไฟล์ : 
[]20131110124446.doc]
[20131110124454.doc]
[20131110124501.doc]
 
  โรงเรียนที่นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทุกรายการที่สนามแข่งขันโรงเรียนขัติยะวงษา  ให้นำอุปกรณ์ที่จะใช้ในการแข่งขันมาเองทุกรายการ  โดยเฉพาะ  โต๊ะ ปลั๊กไฟ  อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาให้พร้อมในวันแข่งขัน  
 

หัวข้อสุนทรพจน์แบบฉับพลัน ม.ต้น และ ม. ปลาย
             หัวข้อ ๑. เศรษฐกิจพอเพียง  เลี้ยงคนไทย  ก้าวไกลสู่อาเซียน
                      ๒. รักษ์ภาษาไทย  ก้าวไกลสู่อาเซียน
                      ๓. เด็กไทย ในศตวรรษที่ ๒๑


... ไวยวิทย์
 
  เอกสารในซองสำหรับกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม ประกอบด้วย
  1. ใบปะหน้าซอง 1 ชุด
  2. DOC.1 แบบลงทะเบียนนักเรียน 1 ชุด
  3. DOC.2 แบบลงทะเบียนครู 1 ชุด
  4. DOC.3 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของกรรมการตัดสิน  1 ชุด
  5. DOC.4 แบบบันทึกคะแนน  1 ชุด
  6. DOC.5 เอกสารการเปลี่ยนแปลงข้อมูล นักเรียน ครู
หมายเหตุ : กรรมการตัดสินทุกรายการให้เตรียมเกณฑ์ตัดสินมาเอง (ทางเขตไม่พิมพ์ให้)

...ไวยวิทย์
 
  ให้แต่ละโรงเรียนส่งเงินรายหัว หัวละ 5 บาท ที่โรงเรียนสตรีศึกษา ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
ติดต่อ รองฯ สุวพงษ์ คามวัลย์ 0868532068

...ไวยวิทย์
 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 

เปิดให้ลงทะเบียนการแข่งขันระดับเขต สพม.27
หากมีประเด็นแก้ไขข้อมูล เปลี่ยนแปลงข้อมูลในระดับเขต
ให้ส่งรายละเอียดมาที่

ครูสำราญ ปัญญา 081-965-0635 samran_pan@hotmail.com
ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์
082-1072895 kroowaiwai@hotmail.com

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 29
จำนวนทีม 1,223
จำนวนนักเรียน 2,726
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,705
จำนวนกรรมการ 756
ครู+นักเรียน 4,431
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,187
ประกาศผลแล้ว 182/226 (80.53%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 5
สัปดาห์นี้ 21
สัปดาห์ที่แล้ว 89
เดือนนี้ 194
เดือนที่แล้ว 279
ปีนี้ 3,064
ทั้งหมด 152,677