หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน เดือน ธันวาคม 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม อ.เมืองฯ จ.นครพนม ภาคสนาม 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.30
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม อ.เมืองฯ จ.นครพนม ภาคสนาม 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.30
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม อ.เมืองฯ จ.นครพนม ภาคสนาม 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.30
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ศรีวรราช 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 30

12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.30
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ประสงค์วิทย์ ห้อง ห้องสมุด 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 30

12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.30
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม อนุบาล ห้อง อนุบาล1 ,2 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 31

12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 30 - 61
09.30-16.30
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม อเนกประสงค์ 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.30-16.30
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม อเนกประสงค์ 13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.30-16.30
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เพียงจันทร์ ช.2 ห้อง ป.6 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.30
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ตะวันฉาย ห้อง อนุบาล 2 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.30
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม หอประชุม 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.30-16.30
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม หอประชุม 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.30-16.30
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม อาคารยมนาถ ห้อง ห้องวิทย์ 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.30-16.30
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม อาคารยมนาถ ห้อง ห้องวิทย์ 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.30-16.30
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ห้องภาษาไทย 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.30-16.30
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ภาษาไทย 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.30-16.30
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม อาคารปทุมมาศ ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.30-16.30
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม อาคารปทุมมาศ ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.30-16.30
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม อ.เมืองฯ จ.นครพนม ภาคสนาม 13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.30-16.30
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม อ.เมืองฯ จ.นครพนม ภาคสนาม 13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]