หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน เดือน ธันวาคม 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม อาคาร 1 ห้อง ห้อง 1 - 4 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 20

12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 21 - 40

13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม อาคาร 2 ห้อง 1-4 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 20

12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 21 - 40

13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม อาคาร3 ห้อง 1-4 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 20

12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 21 - 40

13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนหัวบึงทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม หอประชุม ห้อง หอประชุม 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 20

12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 21 - 39

13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม “พนมวิทยาคาร” อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เต๊นท์ ห้อง เต๊นท์ 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 20

12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 21 - 40

13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแสนพันหมันหย่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม หอประชุม ห้อง หอประชุม 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 20

12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 21 - 40

13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้อง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม อาคาร 3 ห้อง ห้องประชุม 1 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 20

12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 21 - 40

13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านต้อง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม อาคาร 2 ห้อง ห้องจริยธรรม 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 20

12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 21 - 40

13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) อ.ธาตุพนม จ.นครพนม หอประชุม2 ห้อง หอประชุม 2 10 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 15

11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 16 - 30

12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 31 - 45

13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 46 - 61
09.00-20.00
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนแสนพันหมันหย่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เวทีกลางแจ้ง ห้อง สนาม 10 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 15

11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 16 - 30

12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 31 - 45

13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 46 - 61
09.00-20.00
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดอน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เวทีกลางแจ้ง ห้อง สนาม 10 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 15

11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 16 - 30

12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 31 - 45

13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 46 - 61
09.00-20.00
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) อ.ธาตุพนม จ.นครพนม หอประชุม 1 ห้อง หอประชุม 1 10 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 15

11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 16 - 30

12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 31 - 45

13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 46 - 61
09.00-20.00
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนหัวบึงทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ห้องประชุมเกียติยศ ห้อง หอประชุม 1 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 20

12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 21 - 40

13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-20.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม “พนมวิทยาคาร” อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ประชุมไทรทอง ห้อง ห้องประชุมไทรทอง 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 20

12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 21 - 40

13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดอน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เวทีกลางแจ้ง ห้อง สนาม 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 20

12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 21 - 40

13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม อาคารอารักษ์ ห้อง ห้องจริยธรรม 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม อาคารเทพา ห้อง ห้องจริยะ 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม อาคารอำนวยการ ห้อง จริยธรรม 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม อาคารมัธยม ห้อง ห้องอัฉริยะ 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 21

12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 22 - 42

13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 43 - 61
09.00-17.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม อาคารประถม ห้อง จริยศึกษา 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 21

12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 22 - 42

13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 43 - 61
09.00-17.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]