ผลการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน เดือน ธันวาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร เขต 1 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) สพป. ขอนแก่น เขต 5 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 96.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 96.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 95.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 94.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 93.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนโพง สพป. ยโสธร เขต 2 93.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89.5 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.25 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา สพป. บึงกาฬ เขต 1 88.75 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88.25 ทอง 16  
17 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.25 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านบาระแนะ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86.25 ทอง 18  
19 โรงเรียนศรีขวัญเมือง สพป. อุดรธานี เขต 3 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 85.75 ทอง 20  
21 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 85.25 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านผาตั้ง สพป. หนองคาย เขต 1 84.25 ทอง 22  
23 โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านคอนกาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83.75 ทอง 24  
25 โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83.25 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 26  
27 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 82.75 ทอง 27  
28 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.5 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.25 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 30  
31 โรงเรียนขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.75 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 81.25 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านโสกแดง สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80.25 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป. อุดรธานี เขต 2 79.25 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. เลย เขต 1 79 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 78.75 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 39  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77.75 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านขอนยูง สพป. อุดรธานี เขต 4 76.75 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 76 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 75.75 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านเก่าขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75.5 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านลังโกม สพป. สุรินทร์ เขต 3 75 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน