เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
ข้อมูลที่พักงานศิลปหัตถกรรรม ครั้งที่ 63
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
5 ก.ย. 2556
6 ก.ย. 2556
7 ก.ย. 2556
8 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ

         สพป.นครพนม เขต 1 ขอแจ้งผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 63 ประจำปี 2556 โดยสามารถดูผลการแข่งขันได้ที่เมนู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม และสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรของนักเรียนและครูที่เข้าร่วมการแข่งขัน ที่เมนู พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู

 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 

 
ประกาศเลื่อนการแข่งขัน E-Book
ประกาศเลื่อนการแข่งขัน E-Book
ระดับ ป.4-6 และ ม.1-3 เป็นวันพุธ ที่ 11 ก.ย. 56 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ รร.นครพยมวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2

หัวข้อการแข่งขัน(ให้จับฉลาก)
1. นครพนมเมืองน่าอยู่
2, เศรษฐกิจพอเพียง
3. การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
(ระบบปฏิบัติการ Windows และ Office2010)
วันเสาร์ ที่ 07 กันยายน 2556 เวลา 11:28 น.
การแข่งขันปฐมวัย กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน
ดินน้ำมันที่ใช้จะต้องเป็นดินนั้นไร้สารชนิดก้อนผิวเรียบที่ยังไม่ผ่านการใช้ (ห้ามใช้ดินน้ำมันชนิดแท่ง)
วันพฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน 2556 เวลา 06:59 น.
หัวข้อการประกวดหนังสือเล่มเล็ก
การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
........................................................
กำหนดหัวเรื่องการประกวดหนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ระดับชั้น ป.4 – 6 1.คุณธรรม 8 ประการ(นำเสนอ 1 เรื่อง) 2.เศรษฐกิจพอเพียง 3.อาเซียน วันแข่งขันจับสลาก 1 หัวข้อ
........................................................

การจัดค่ายพักแรม (Camping) ทีม 8 คน ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ทุกอย่างที่ต้องใช้ในการจัดค่ายพักแรมมาเอง
วันจันทร์ ที่ 02 กันยายน 2556 เวลา 23:24 น.
หัวข้อการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑
คลิกดาวน์โหลดที่นี่
วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 15:37 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และค่าที่พัก
ประกาศเลื่อนการแข่งขัน Amath คำคม ซูโดกุ cross word ไปอย่างไม่มีกำหนด
ข้อมูลด้านที่พักของผู้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
ประชาสัมพันธ์ Amath คำคม ซูโดกุ cross word
ตารางการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน yc
กำหนดการแข่งขัน Science Show และโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64
กติกาทั่วไป การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ (แก้ไขหน้าที่ 30 ข้อ 4 เรื่องการนำเสนอด้วยโปสเตอร์)
ประกาศ งานกลุ่มวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ และ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทสิ่งประดิษฐ์)
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
การส่งโครงงานคณิตศาสตร์
กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กำหนดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายชื่อผู้ประสานงานกลุ่มสาระต่างๆ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เตรียมให้ของโรงเรียนบางบัวทอง
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 273
จำนวนทีม 2,656
จำนวนนักเรียน 6,418
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,041
จำนวนกรรมการ 1,277
ครู+นักเรียน 10,459
ครู+นักเรียน+กรรมการ 11,736
ประกาศผลแล้ว 238/238 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 95
เมื่อวาน 95
สัปดาห์นี้ 279
สัปดาห์ที่แล้ว 550
เดือนนี้ 1,876
เดือนที่แล้ว 1,566
ปีนี้ 1,876
ทั้งหมด 245,447