เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
7 ต.ค. 2556
8 ต.ค. 2556
9 ต.ค. 2556
10 ต.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แจ้งลำดับการแข่งขัน

ลำดับการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ของสพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  แข่งขันเป็นลำดับที่ 44 ทุกกิจกรรม/รายการ

 
 

เชิญร่วมประเมินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ปีการศึกษา 2556

คลิกที่ แบบประเมิน

 
 

แจ้งสถานศึกษาตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล รายชื่อ ชื่อโรงเรียน ชื่อนักเรียน ชื่อครูผู้ฝึกสอนให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2556 เพื่อทำการพิมพ์เกียรติบัตร และเพื่อความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป

อนึ่ง หากโอนข้อมูลแล้ว สถานศึกษาที่เป็นตัวแทนต้องการแก้ไขข้อมูล จะต้องทำหนังสือรับรอง โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องลงนามรับรองและส่งไปแก้ไขในระดับภาคเอง

 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 

แก้ไขเกณฑ์ การแข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

1. กิจกรรมวาดภาพระบายสี ชั้น ม.1 - 3 ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 15" X 22 "

2. การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก แข่งขันวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

3. การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(โปรแกรม Paint) แข่งขันวันที่ 7 ตุลาคม 2556 สถานที่แข่งขันบ้านยางเลิง

 
 

เอกสารขอเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียนหรือครู(ดาวน์โหลด)

 
 

ขอให้ผู้เข้าแข่งขันสาระคอมพิวเตอร์ทุกกิจกรรม รายงานตัวที่แข่งขันภายในเวลา 08.00 น.

 
 

ตัวอย่าง ใบรับรองความพิการของนักเรียนพิเศษเรียนร่วม

 
 

แจ้งเปลี่ยนสถานที่แข่งขัน

ขอให้สถานศึกษาที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ยึดตารางการแข่งขันแต่ละกลุ่มสาระและแต่ละกิจกรรมในเมนูตารางการแข่งขันในหน้าเว็บesan63.sillapa.net/sp-ret2 เท่านั้น

 
  แจ้งสถานศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันแอโรบิก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาทุกระดับชั้น รายงานตัวเข้าแข่งขันก่อน เวลา 09.00 น. ของวันที่ 7 ต.ค.56  
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ฉบับแก้ไข)(ดาวน์โหลด)

แก้ไขเวลา การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ชั้น ป.1-6 จาก 13.00 น.เป็น 09.00 น. วันที่ 9 ต.ค. 56 ที่ อาคารเอนกประสงค์ สพป.รอ.2
 
 

หัวข้อประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์ ยกเว้น วาดภาพไทยประเพณี และวาดภาพสีเอกรงค์ใช้หัวข้อ"วิถีชีวิตพอเพียง")

1.เด็กทุ่งกุลาพัฒนาเทคโนโลยี ก้าวล้ำนำอาเซียน

2. รักษ์ถิ่นฐาน สืบสานวัฒนธรรม นำอาเซียน

3. ความสุขของคนไทย เด็กไทยคิดไกล ทำได้

หมายเหตุ  คณะกรรมการประกวดแข่งขันจะจับสลากต่อหน้านักเรียนที่เข้าแข่งขัน

เลือก 1 ใน 3 หัวข้อดังกล่าว

 

 

 
 

ตารางการแข่งขัน รายกลุ่มสาระ ทุกกลุ่มสาระ    ดาวน์โหลด

สามารถดูตารางการแข่งขันที่มีรายละเอียด  วันเวลาสถานที่ชัดเจนได้ที่เมนูด้านขวามือ

 
 

 แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียน  ดังนี้

1.  กรณีต้องการแก้ไขชื่อนักเรียน  หรือเปลี่ยนตัว  ให้โรงเรียนเข้าระบบโรงเรียน (ทางด้านซ้ายของเว็บเพจ)  และสามารถแก้ไขข้อมูลนักเรียนได้  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2556

2. กรณีศูนย์เครือข่ายรายงานข้อมูลตัวแทนการแข่งขันผิดประเภท  หรือไม่ได้รายงานข้อมูลการแข่งเข้าในระบบ  ให้ศูนย์ฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูล  ในวันที่ 2-3 ตุลาคม 2556  เท่านั้น  และโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อในระบบให้ถูกต้อง  ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2556

3. รหัสผ่านของโรงเรียน  ดาวน์โหลดที่นี่ 

www.nitesroiet2.net/fck_upload/file/silapa/school_print.docx

 
 

ติดต่อผู้รับผิดชอบรายกิจกรรม

กิจกรรม/กลุ่มสาระการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์

การศึกษาปฐมวัย ศน.สุนันนทา ศิริวัฒนานนท์ 081-0616554
ภาษาไทย ศน.อุบล แก้วปิ่น 083-3499740
คณิตศาสตร์ ศน.วชิราภรณ์ จันทร์นี 087-9446202
วิทยาศาสตร์ ศน.มิญช์มนัส สลางสิงห์ 081-3201100
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศน.วารีรัตน์ ทวยสอน 081-2629491
สุขศึกษา และพลศึกษา  ศน.สุนทร หลักคำ  089-2782730
 ศิลปะ  ศน.สุกัญญา ศรีนนท์  086-2382477
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ศน.สมปอง เอนกบุญ  081-3206815
 ภาษาต่างประเทศ  ศน.สัมพันธ์ เอกรักษา  085-7439072
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ศน.เทิดศักดิ์ โพธิสาขา  081-7991939
กิจกรรมท้องถิ่น  ศน.แสงเพชร  จันทร์ขอนแก่น  081-9368331
 กิจกรรมเรียนร่วม  ศน.วราภรณ์  มูลมณี 081-2613193

 

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 353
จำนวนทีม 2,773
จำนวนนักเรียน 7,231
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,303
จำนวนกรรมการ 1,460
ครู+นักเรียน 11,534
ครู+นักเรียน+กรรมการ 12,994
ประกาศผลแล้ว 247/335 (73.73%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 41
เมื่อวาน 52
สัปดาห์นี้ 646
สัปดาห์ที่แล้ว 1,183
เดือนนี้ 1,715
เดือนที่แล้ว 2,149
ปีนี้ 24,058
ทั้งหมด 378,333